Resum del dia 10 de febrer

Dijous 10 de febrer 2022

Dijous dels compares

St. Jacint, St. Irineu, Sta. Escolàstica de Núrsia, Sta. Sotera  de Palamós, St. Guillem de Malavalle i St. Silvà

Tradicions

Sta. Escolàstica és la patrona de la pagesia de Menorca.

Avui també és el primer dijous dels tres abans de carnaval. Antigament avui es convidaven els padrins a un gran sopar.